Mikrotek Air | Markalarımız

MİKROAİR Klima Cihazları, ameliyathaneler, yoğun bakım ve yeni doğan üniteleri, sterilizasyon odaları, laboratuarlar, temiz odalar gibi kimyasal ve bakteriyolojik kirlenmelerin önlenmesi ve kontrol altında tutulması gereken ortamların BASINÇ, SICAKLIK, NEM ve PARTİKÜL derecesini kontrol ederek, istenilen değerlerde sabit tutabilen otomatik çalışan ünitelerdir.
Endoair endoskop kurutma ve saklama cihazımız sağlık kurumlarında kullanılmakta olan endoskopların dezenfekte veya yıkama işlemi yapıldıktan sonra kurutma ve pozitif basınçlı alan içerisinde hijyenik olarak saklanması için üretilmiştir.