MikrotekAir

Mikroair Marka Hijyenik Havalandırma Sistemleri Üreticisi

GENEL ÖZELLİKLER

MİKROAİR Klima Cihazları, ameliyathaneler, yoğun bakım ve yeni doğan üniteleri, sterilizasyon odaları, laboratuarlar, temiz odalar gibi kimyasal ve bakteriyolojik kirlenmelerin önlenmesi ve kontrol altında tutulması gereken ortamların BASINÇ, SICAKLIK, NEM ve PARTİKÜL derecesini kontrol ederek, istenilen değerlerde sabit tutabilen otomatik çalışan ünitelerdir. Cihazlarımız, TÜV Onaylı CE Belgeli, Türk Standartları Enstitü’sünden TSEK Belgeli ve ayrıca DiN 1946-4 / EN 1886 / DiN 24185 ve benzeri standartlara uygun olarak üretilmektedir. MİKROAİR klima cihazlarımız 1.200 m3/h ile 10.000 m3/h taze hava sirkülasyonlu, “kompakt tip” ortamların pozitif ve negatif basınç altında tutulabilmelerini sağlayan çift fanlı “karışım havalı” tip olmak üzere 2 ayrı tipte dizayn edilmiştir. Kapasiteleri 2.500 m3/h ile 10.000 m3/h aralığında 6 ayrı modelde standart olarak, ayrıca proje bazında istenilen kapasitede özel olarak üretilmektedir. Sistemde standart olarak sunulan 254 mm germidial UV lambaları ile ortama verilen havanın sterilize edilmesi sağlanır. Sistem çalıştırıldıktan sonraki ilk bir saat içerisinde 0,3 μm düzeyinde %96 partikülleri dekontaminasyon ve %96 biyodekontaminasyon yapmaktadır. Sistem 10- 30 Pa Pozitif basınç oluşturarak çalışmaktadır. İstenildiği durumda pozitif basınç modundan negatif basınç moduna geçebilir. Bu sayede bulaşıcı hastalıkların bulunduğu ortamların havasını direk dışarı gönderir.

KONSTRÜKSİYON

Paket klima cihazlarımız özel profilli taşıyıcı karkas ve üzerlerine izolasyonlu çift cidarlı kapakların monte edilmesiyle üretilmektedir. Bütün iç hava akış yüzeyleri Cr-Ni paslanmaz sac, dış yüzeyler ise tam hijyenik elektro statik toz boya ile boyanmaktadır.Ayrıca talep edildiğinde dış yüzeyler Cr-Ni paslanmaz sac olarak da imal edilmektedir. Kapaklar özel hijyenik contalarla monte edilerek %100 sızdırmazlık sağlanmıştır. Sistem işleyiş halinde iken cıhazdaki iç hava hareketleri ve sistemin durumu grafik ve resimli olarak dijital ekranda üzerinde izlenmektedir.

HAVA AKIMI

Hacim içlerinde yüksek oranda temiz havanın sürekli, sabit basınç altında dolaşması gerekir. Kullanılan özel EC tip CrNi plug fanlar ile filtreler kirlense bile bu hava hareketi ve sabit basınç sağlanmaktadır. Mikroişlemci sayesinde cihazın hava debisi %70 oranında frekans ve basınç kontrollü olarak ayarlanabilmektedir. Ünite montaj mahalinde 40-60 db ses düzeyinde çalışmaktadır.

FİLTRELEME Bütün filtreler hava akış sensörleri sayesinde sürekli kontrol edilerek, filtre tıkanması durumunda her filtre için ayrı olarak uyarı vermektedir.

ISITMA VE SOĞUTMA

Ünitelerimizde elektrikli rezistanslı ve 80/60 °C Sıcak sulu olmak üzere iki tip ısıtma sistemi kullanılmaktadır. istenildiği durumlarda her iki tipte tek cihaz üzerinde imal edilebilmektedir. Isıtma sistemleri cihaz profiline kompanse yapıda imal edilmektedirler. Soğutma sisteminde R 407C veya R 410A akışkan gazı bulunan DX genleşmeli Scroll tip yüksek verimli hermetik kompresör bulunmaktadır. Soğutma sistemi istenildiği durumda invertör kontrolü VRF (değişken soğutuculu gaz akışlı) tip seçilebilir. Bu sayede soğutma ünitesi %40-70-100 oranında değişken olarak çalışıp, mahallerin konfor şartları daha hassas kontrol edilebilir. İç ünitedeki soğutma grubu expantion sistemli evaparatöre sahiptir. Dış ünitede bununan alçak ve yüksek basınç sensörleri ile dış ünitenin sorunsuz çalışması sağlanmaktadır.

NEM KONTROLÜ

Hijyen ortamların nem kontrolleri %30 -%60 Rh arasında tutulmalıdır. Kullanılan daldırma elektrodlu tam otomatik nem üniteleri, ortamların nem kontrolleri, ayarlanan değerlere göre sürekli izlenmekte ve istenen seviyede tutulabilmektedir.

UYARI SİSTEMİ

Sistem üzerinde bulunan sensörler sayesinde ısıtma, soğutma, ventilasyon arızalarında sesli ve görsel olarak uyarı vermektedir. GENEL ÖZELLİKLER liııııı… Çif fanlı modellerimiz uygulama alanına istenilen oranda taze hava verip; İstenilen oranda dışarıya ortam havasını egzost yapabilen ortamların hem pozitif hemde negatif basınç altında tutabilen mikroişlemci kontrollü sistemlerdir. Çift fanlı modellerimizde; Taze hava devresi, egzost hava devresi ve basınçlandırma devrelerinde bulunan oransal kontrollü hava damperleriyle ortamlarda istenilen basınç ve taze hava oranlarını mikroişlemci sayesinde otomatik olarak sürekli sabit tutabilmektedir. Bütün modellerimiz havalandırma kanalı veya laminar flow ünitesi takılabilecek özellikte üretilmekte ve cihazların hava üfleme menfezleri cihaz profilinden ayrı olarak imal edilmektedir.

PLC & MİKROPROSESSÖR KONTROL

MİKROAİR cihazları özel yazılımlı dokunmatik,7 veya10 inç boyutunda Renkli ekran ve T ürkçe arayüze sahip olup, Mikroprosessör işlemci ile şifre korumalı ekrandan, cihaz içi ve dışı sıcaklık, nem ve basınç değerleri %1 hassasiyetle ayarlanabilmekte ve bu değerler ekran üzerinden grafik ve resimli olarak izlenebilmektedir. Cihazdan 24 saat sürekli rapor alınabildiği gibi, istenirse internet ile uzaktan kontrol yapılabilmektedir. Sistemde bulunan TATİL modu sayesinde sadece cihaz fanları çalıştırılarak ortamlar sürekli istenilen basınç altında tutulabilmektedir.